GEMEENTE WIL MET VERKOOP LEGE KAS SPIJZEN

 

"Speeltuin moet wijken voor bouwgrond"

Bewoners van de Wijnberg en de Kraaienbroeklaan zijn niet te spreken over plannen van de gemeente om hun speeltuin om te vormen tot bouwgrond. "Hoe moeten we dit aan onze kinderen uitleggen?", klinkt het. De ouders zijn een petitie gestart.

 

DIMITRI BERLANGER

'De gemeente Meise heeft dringend nood aan geld, en gaat dan maar met de grove borstel door haar patrimonium'. Zo zien de bewoners van de Wijnberg en de Kraaienbroeklaan het toen ze hoorden over de plannen om de vlakbijgelegen speelpleinen om te vormen tot bouwgrond. "Zeker voor de speeltuin gelegen in de Wijnberg is dit een hoogst opmerkelijke zaak", legt bewoner Filip Vanrietvelde uit. "In de verkavelingsakte die dateert uit 1989 staat namelijk zeer duidelijk staat dat lot 5 uit de verkaveling werd gesloten ten voordele van gebruik voor openbaar nut onder de vorm van een speeltuin. Dit stuk grond werd destijds zelfs gratis afgestaan aan de gemeente..."

Niet kindvriendelijk

Door nu deze speeltuin, waarvan de gemeente nog maar net de omheining helemaal heeft vernieuwd, als bouwgrond te verkopen, toont Meise zich van haar slechtste kant volgens de bewoners. "Enerzijds veegt zij radicaal haar voeten aan de oorspronkelijke verkavelingsakte en anderzijds toont Meise dat het absoluut geen kindvriendelijke gemeente is."

 

De speeltuin is nochtans het geliefkoosd speelterrein van vele jonge kinderen uit de ruime omgeving zo blijkt. "Hoe moet ik mijn zoontjes Andreas en Maxim, respectievelijk 5 en 3 jaar oud, als vader nu gaan uitleggen dat er binnenkort een huis op hun toffe speeltuin staat? Je kan je als ouder de vraag stellen waar onze kleuters nog vrij en blij kunnen rondlopen, zonder dat je schrik moet hebben voor het verkeer."

 

In de voortuin van Vanrietvelde staat sinds dit weekend dan ook een groot bord met daarop de slogan 'Speeltuin is geen bouwgrond'. "We zijn met de buren ook een petitie gestart voor het behoud van deze speeltuin. We hopen dat de gemeente hier oren naar heeft. Een mail naar de burgemeester en naar twee schepenen bleef tot op heden echter onbeantwoord."

"Nog geen beslissing"

Schepen van Ruimtelijke Ordening Sonja Becq (CD&V) geeft toe dat er plannen zijn om de de grond te verkopen en op die manier de lege gemeentekas te spijzen. "Dit is inderdaad een optie die in de begroting staat. Maar er is nog geen enkele beslissing over genomen", reageert ze. "We gaan eerst onderzoeken of die speelpleinen veel gebruikt worden en of een herlocalisatie kan in diezelfde buurt, eventueel naar een centraler gelegen plek. Ook de juridische kant wordt onder de loep genomen, gelet op wat er in de verkavelingsakte staat. Ik begrijp dat de mensen hier heel ongerust over zijn maar als het zover zou komen dan gaan we eerst zeker nog met de buurt overleggen."

 

Buurt is woedend om  verkoop speeltuintjes

 

Enkele boze buurtbewoners protesteerden tijdens de gemeenteraad tegen de verkoop door de gemeente van twee bouwgronden met speeltuintjes op de Wijnberg en in de Kraaienbroeklaan. Het protest werd met een petitie bevestigd.
De buurtbewoners daagden massaal op om de CD&V- en N-VA-meerderheid op andere gedachten te brengen. Buurtbewoner Filip Vanrietvelde nam het woord. ‘Wij zijn oprecht bezorgd over de toekomst van de twee speelpleinen op de Wijnberg en in de Kraaien- broeklaan’, zegt Vanrietvelde. ‘Het gemeentebestuur heeft ervoor gekozen om de verkoop van de speeltuinen in haar begroting in te schrijven om een deel van de schuldenberg van de gemeente af te lossen. Dat door deze actie het sociaal contact vermindert en onze jongste inwoners het hardst getroffen worden, is onbegrijpelijk. Door de verkoop van deze speeltuinen in overweging te nemen, geeft de meerderheid totaal geen blijk van waardering voor de kinderen en alle omwonenden.’ Bouwgrond Volgens het Kadaster staan de percelen op de Wijnberg en in de Kraaienbroeklaan respectievelijk ingeschreven als Speelterrein en Groene zone en niet als bouwgrond. De grond werd in 1989 en 1992 door de eigenaar van de verkaveling gratis afgestaan aan de gemeente voor openbaar nut. Alle eigenaars van de Wijnberg en de Kraaienbroek- laan hebben meebetaald in de aankoopprijs van hun stuk bouwgrond. Onlangs werd er een buurtcomité opgericht met als doel zoveel mogelijk sympathisanten te verzamelen, die de speeltuinen op de Wijnberg en in de Kraaienbroeklaan willen behouden. Er werd ook een papieren petitie ondertekend door 1.665 mensen en er is een online petitie met meer dan 750 handtekeningen. De Facebookpagina haalde 266 likes. Dat zijn dus meer dan 2.600 sympathisanten, die een kindvriendelijke en leefbare gemeente willen. Financiële problemenDe gezamenlijke Open VLD, Groen en SP.a Meise2020- oppositie eist dat de gemeenteraad de verkoop van de bouwgronden onmogelijk maakt. De CD&V- en N-VA-meerderheid kwam niet verder dan een tekst waarin staat ‘dat de gemeente zal rekening houden met de vraag uit de buurt’ bij de definitieve beslissing over de verkoop van beide bouwgronden. Daarmee nam de oppositie geen genoegen en ook de buurtbewoners reageerden boos. Meise heeft zware financiële problemen en heeft daarom de opbrengst van de twee gronden, die bijna zeshonderdduizend euro moeten opbrengen, ingeschreven in de begroting. Indien de verkoop niet doorgaat, moet Meise opnieuw op zoek naar centen.
 

Sjoemelende ingenieur naar de cel

Victor Emmerechts. - Foto LukasVictor Emmerechts. - Foto Lukas

Victor Emmerechts, de voormalige gemeentelijke ingenieur van Meise is veroordeeld tot een celstraf van 24 maanden, waarvan 18 met uitstel voor een waslijst van betichtingen. "Meer dan tien jaar graaide hij in de middelen van de gemeente om privé-investeringen mogelijk te maken", motiveerde de rechter zijn uitspraak, die algemeen als 'streng' werd ervaren.

De rechter tilde enorm zwaar aan de feiten. Het openbaar ministerie had eerder een celstraf van 18 maanden met uitstel gevorderd tegen de sjoemelende ingenieur. Te licht, vond de rechter, die hem er een effectieve celstraf van 6 maanden bovenop gaf. Hij achtte dan ook praktisch alle betichtingen bewezen, van diefstal tot verduistering van middelen van de gemeente. "Hij misbruikte het overwicht dat hij over de gemeentelijke arbeiders had", klonk het in het vonnis. "Zo liet hij ze regelmatig werken uitvoeren bij zijn thuis, en dit ten koste van de gemeente, aangezien dit natuurlijk invloed had op de dienst." Emmerechts zal in de praktijk wel niet naar de gevangenis moeten.

Ook de diefstal van onder andere een laptop van de gemeente en een aanhangwagen achtte de rechter bewezen. Zelf had de verdediging het verval van de strafvordering gevraagd, omdat hij in 2012 bij wijze van tuchtsanctie ontslagen werd. "Hierdoor werd hij al gestraft en men kan geen twee keer gestraft worden voor eenzelfde feit volgens het non-bis in idem-beginsel", klonk het.

Hier had de rechter echter geen oren naar. "Het klopt dat beklaagde ontslagen werd, maar niemand kan ernstig beweren dat deze sanctie vergelijkbaar is met de maximale straf die de wet op deze misdrijven voorschrijft (gevangenisstraf van 10 jaar cel). Bijgevolg kan beklaagde wel degelijk nog bestraft worden." De rechter verweet Emmerechts ook geen schuldinzicht te hebben. "Hij vond alles maar normaal."

Schadevergoeding

De gemeente Meise, die zich burgerlijke partij gesteld had, kreeg een schadevergoeding van in totaal 105.000 euro én een veeg uit de pan. "Nochtans kan het bestuur niet trots zijn op de afgelopen 15 jaar, waarin beklaagde ongestoord zijn gang kon gaan, zonder enige controle", voegde de rechter er fijntjes aan toe. Emmerechts werd tenslotte ook voor zes jaar uit zijn burgerrechten ontzet. De kans is groot dat de veroordeelde ex-ingenieur in beroep gaat tegen het vonnis. Hij heeft hiervoor 15 dagen de tijd.

Gemeenteraadslid Roel Anciaux (Sp.a-Meise2020), die de zaak onlangs nog hoog op de politieke agenda plaatste door om het ontslag van burgemeester Jos Emmerechts te vragen, reageert tevreden. "De rechtbank heeft zich streng getoond. Los van het feit dat de schadevergoeding die de gemeente eiste in principe niet hoog genoeg is om de geleden schade te dekken, kan ik daar zeker mee leven." (WHW/DBS)